DooPage Premium là gói dịch vụ dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng DooPage cho đội ngũ tư vấn của một doanh nghiệp duy nhất nhưng với hàng chục hay hàng trăm tư vấn viên sử dụng thường xuyên và với số lượng khách hàng lớn có thể tạo ra hàng trăm tin nhắn qua lại mỗi giây.

Cho phần lớn các trường hợp, DooPage khuyến cáo sử dụng gói DooPage Cloud để tối ưu hóa chi phí và tài nguyên chia sẻ. Tuy nhiên, các gói DooPage Cloud do sử dụng tài nguyên chia sẻ nên trong thời gian cao điểm, tài nguyên hệ thống có thể phải chia đều cho nhiều khách hàng, đối với gói DooPage Premium khách hàng được đảm bảo cam kết theo số lượng tin nhắn gửi/nhận được để đảm bảo chất lượng phản hồi tốt nhất.

Bạn có thể tìm hiểu chính sách giá gói DooPage Cloud tại đây.

Lưu ý: máy chủ DooPage Premium vẫn là máy chủ chia sẻ, nhưng với số lượng rất ít các doanh nghiệp sử dụng gói DooPage Premium.

CHOOSE

Your Plan

Databases

Users

Users

Users

Users

Users

Users

Email Accounts

Support

Support

Support

Your Text

Price

Premium I

không giới hạn người dùng

1 công ty

không giới hạn user

20 x Fanpage

20 x ZaloOA

20 x Web Chat

10 x Email

tải tối đa 80 tin / giây

hỗ trợ kỹ thuật

hỗ trợ API

thay logo DooPage

phí cài đặt: 20tr/lần

25tr

/tháng

Premium II

vô hạn kênh email

1 công ty

không giới hạn user

20 x Fanpage

20 x ZaloOA

20 x Web Chat

10 x Email

tải tối đa 120 tin / giây

hỗ trợ kỹ thuật

hỗ trợ API

thay logo DooPage *

phí cài đặt: 20tr/lần

45tr

/tháng

POPULAR!

Premium III

lượng khách hàng lớn

1 công ty

không giới hạn user

20 x Fanpage

20 x ZaloOA

20 x Web Chat

10 x Email

tải tối đa 180 tin / giây

hỗ trợ kỹ thuật

hỗ trợ API

thay logo DooPage *

phí cài đặt: 20tr/lần

80tr

/tháng

* Thay logo DooPage: hiển thị ở góc trên bên trái màn hình https://center.doopage.com sau khi đăng nhập thành công thành logo riêng của doanh nghiệp.

Các câu hỏi thường gặp với DooPage Premium

Có bị mất tin nhắn của khách hàng nếu vượt ngưỡng mỗi giây?

Nếu tốc độ nhận/gửi tin nhắn của doanh nghiệp quá lớn tại một số thời điểm nào đó trong ngày, các tin nhắn vượt ngưỡng sẽ được xếp vào hàng đợi và xử lý sau dẫn tới có độ trễ trong thời gian nhận tin chứ không bị mất tin nhắn của khách hàng.

DooPage Premium có cam kết thời gian uptime?

DooPage sẽ cam kết uptime hệ thống theo tiêu chuẩn Tier II để không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp của khách hàng. Tuy nhiên, sẽ có các trường hợp loại trừ như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… và các vấn đề bất khả kháng như sự cố từ trung tâm dữ liệu của Amazon hay sự cố cơ sở hạ tầng Internet của Vietnam…

Có được phép bán lại DooPage Premium?

Không! Giấy phép của DooPage Premium gắn liền với tên doanh nghiệp sử dụng và không thể chuyển giao hay giao dịch lại.

Có thể nâng cấp từ gói DooPage khác sang DooPage Premium, và ngược lại không?

Có thể nâng cấp từ gói DooPage Cloud sang gói DooPage Premium nhưng hiện DooPage chưa hỗ trợ đảo ngược nâng cấp giữa hai loại gói này.

Hiện tại, DooPage chưa hỗ trợ nâng cấp từ DooPage Premium sang DooPage Enterprise và ngược lại.