Chương trình chỉ áp dụng cho SMEs tại Việt Nam. 1000 coupon 990k quản lý được 3 fanpage trọn đời đang được cung cấp giới hạn. Vui lòng chat với nhân viên tư vấn của chúng tôi bằng tiếng Việt để mua coupon.

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng cho SMEs tại Việt Nam.
Noted: This program is applicable for SMEs located in Vietnam only. For other countries, please directly contact our local supplier.

Để chắc chắn DooPage phù hợp với nhu cầu của bạn và cũng để chắc rằng bạn đang không giành mất suất mua coupon của một SME phù hợp khác, bạn vui lòng tìm hiểu về tính năng của DooPage tại đây và có thể dùng thử 3 ngày hoàn toàn miễn phí.

Avatar

Với kinh nghiệm nhiều năm quản trị doanh nghiệp, tác giả là người đam mê nghiên cứu về quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp nhằm mục đích tăng cường hiệu quả, tăng cường khả năng kiểm soát và kế thừa thông tin.